Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Monika Jirásková

předsedkyně místního sdružení

Daniel Skalický

místopředseda místního sdružení

Zdeňka Kulišová

pokladnice místního sdružení

Olga Krahulcová

členka místní rady

Jan Novák

člen místní rady