13. září 2022

Co potřebuje Slivenec? Lepší internet!

(SPOLU pro Slivenec) Kvalita internetového připojení je v některých oblastech naší městské části na velice špatné úrovni – dosud u nás převážně užívané, ale dnes již zastaralé šíření bezdrátového signálu je v mnohých případech velmi nedostatečné a přetížené. Internetové připojení je jednou z našich priorit a cest, kterou bychom rádi Slivenec posunuli do budoucnosti.

Zkontrolujeme ulici po ulici technologické zabezpečení této základní služby a pokusíme se v problematických lokalitách zlepšit zanedbanou situaci. Budeme zásadně vyžadovat rozšiřování sítě optických kabelů při nadcházejících rekonstrukcích ulic a u těch již opravených se pokusíme o co nejméně invazivní doplnění. Počítáme také s informováním občanů ohledně možností zlepšení jejich připojení.

Věříme, že se zlepšením internetového připojení půjde ruku v ruce i přiliv některých služeb a pracujících, čímž naše městská část zase o něco více ožije.

Marek Mihulka

člen ODS
kandidát do ZMČ Praha - Slivenec