Jak vidím budoucnost Slivence – kroky k chytrému městu
18. prosince 2019

Petr Bürger: Jak vidím budoucnost Slivence – kroky k chytrému městu

(Pravá 5 ) Nový tým ODS ve Slivenci, jehož předsedou je Petr Bürger, místopředsedou David Vojtěch a dále Tereza Oberhelová s Veronikou Stodolovou, se pouští do velkých změn. Jejich výsledkem bude Slivenec jako nové chytré město budoucnosti.

Společně se chystáme změnit Slivenec v moderně nastavenou městskou část, kde se každý dostane k informacím, bude mít možnost reagovat na dění v obci a také celý chod MČ ovlivňovat. Chceme, aby se Slivenec zapojil do projektů, které se souhrnně nazývají chytré město.

Zaměřili jsme se na zábavné akce, které chceme pojmout jako místo seznamování se s občany. Na jaro 2020 například chystáme neformální setkání všech pejskařů ze Slivence a okolí a také velmi zajímavé měření sil RC modelářů. V obou případech si slibujeme zapojení dětí i rodičů. Třicetileté výročí sametové revoluce jsme například oslavili v jedné z místních hospůdek, a to v pátek 15. listopadu 2019.

Co se týká problémů, které zatím ve Slivenci vnímáme, tím hlavním je asi nedostatek služeb a s tím spojené pohodlí místních občanů. Velmi zjednodušeně řečeno, když musíme pro některé základní služby dojíždět autem jinam, rozhodně to není v pořádku. Tento stav se dá jistě pozitivně ovlivňovat z pozice vedení obce, a tak jsme se rozhodli, že toto bude naše nosné téma.

Pokud jde o mé osobní záměry, vycházím hlavně z toho, co jako obyvatel Slivence zažívám dnes a denně. Už z podstaty svého zaměření (vystudoval jsem mediální komunikaci) chci některé věci pochopit a také znát názory lidí, kterých se to týká.

Představa pro nové volební období je tedy jasná. Silné místní sdružení ODS, dostatečný mandát pro aktivní práci v obci a stálé zlepšování obrazu ODS směrem k veřejnosti. K tomu využiji všech svých zkušeností z médií i soukromého podnikání.

Petr Bürger

Petr Bürger

předseda MS Slivenec

Více o autorovi