Evžen Šik

předseda místního sdružení
pověřený pokladník