Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Zdeněk Kadlc

předseda místního sdružení

Alena Řezníčková

místopředsedkyně místního sdružení

Jiří Slavík

pokladník místního sdružení

Otto Černovický

člen místní rady

Stanislav Matýšek

člen místní rady

Zdeněk Štěpánek

člen místní rady