Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Hrabánek

předseda místního sdružení

Martin Jirák

místopředseda místního sdružení

Martin Konečný

místopředseda místního sdružení

Petr Čapek

člen místní rady

Radek Hermann

člen místní rady

Ladislav Schneider

člen místní rady

Miroslav Vepřek

člen místní rady