My své sliby plníme!
5. března 2022

My své sliby plníme - školy

Pro některé politické strany a uskupení nejsou předvolební sliby ničím jiným, než laciným způsobem, jak si získat přízeň voličů - a po volbách se právě tyto sliby stanou bezcenným cárem papíru. My v ODS to tak nemáme. My své předvolební sliby bereme jako závazek občanům. Neslibujeme nedosažitelné. Především vždy slibujeme tvrdou práci pro město Slaný od každého z nás a také to, že budeme bojovat za dodržení našich závazků občanům. Vaše důvěra je pro nás totiž tím nejdůležitějším. V následujících týdnech budeme přinášet souhrn toho, čeho se nám podařilo ve Slaném dosáhnout - tentokrát začneme modernizací našich škol.

Před volbami jsme slíbili, že se mimo jiné zaměříme na modernizaci slánských škol. Všechny naše tři obecné základní školy potřebovaly určité druhy oprav a vylepšení - a my jsme si moc dobře vědomi toho, že pro obyvatele Slaného je velice důležité, aby jejich děti chodili do kvalitně vybavených škol, které jsou schopny poskytnout co možná nejlepší úroveň vzdělání. 

I proto máme velkou radost z toho, že se nám ve spolupráci s ostatními zastupiteli podařilo najít prostředky v městském rozpočtu na investici do našich dětí, tedy do budoucnosti. 

Základní škola "Na Hájích" (Politických vězňů 777)

  • Město financovalo opravu fasády, která byla zdárně dokončena. Škola je tak lépe chráněna proti povětrnostním podmínkám a působí ještě reprezentativnějším dojmem.
  • Podařilo se nám získat dotaci EU na přistavení odborných učeben a zároveň se nám díky tomu podařilo zajistit bezbariérovost školy. 

Základní škola Komenského nám. 618

  • Město během tohoto volebního období dokončilo výměnu oken, což výrazně sníží náklady na topení a pomůže lepší termoregulaci uvnitř školy. 
  • Zároveň byla provedena rekonstrukce elektroinstalace - ta již nevyhovovala dnešním normám a nárokům, a proto jsme rádi, že se nám podařilo zvýšit bezpečí a komfort dětí touto modernizací.
  • Stejně jako v případně školy "Na Hájích" se podařilo zajistit bezbariérovost této školy, a tím pádem zlepšit podmínky pro integraci jakkoliv znevýhodněných dětí.

Základní škola Rabasova 821

  • Stejně jako u školy "Na Hájích" se nám podařilo získat dotaci EU, která nám výrazně pomohla a umožnila financovat výstavbu odborných učeben a taktéž zajistit bezbariérovost školy.
  • Kromě toho jsme řešili dlouhodobý problém průjezdnosti kolem školy - upravili jsme zdejší komunikaci tak, aby v době dopravní špičky nedocházelo ke zbytečným dopravním komplikacím. 

My totiž svá slova myslíme vážně a když svým voličům něco slíbíme, mohou si být jisti tím, že budeme dělat vše pro to, abychom je nezklamali.

Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat zastupitelům ostatních stran, kteří s námi vedli konstruktivní diskuzi a svými hlasy se také podíleli na uskutečnění těchto projektů. Politika je i o umění spolupráce a ta je pro správné fungování Slaného velice důležitá.