Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Ulrych

předseda místního sdružení

Aleš Kačer

místopředseda místního sdružení

Jaroslav Řezka

pokladník místního sdružení

Hana Krátká

členka místní rady

Iva Tomášková

členka místní rady