Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Ivan Dostál

předseda místního sdružení

Jiří Sobotka

místopředseda místního sdružení

Libor Turek

pokladník místního sdružení

Kateřina Pejznochová

členka místní rady

Jana Pražanová

členka místní rady