Karel Jančík

místopředseda místního sdružení
pověřený pokladník