Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Hynek Julínek

předseda místního sdružení

Jan Brtník

místopředseda místního sdružení

Helena Volejníčková

pokladnice místního sdružení