Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Eva Nosková

předsedkyně místního sdružení

Jaroslav Mráz

místopředseda místního sdružení

Jan Šašek

místopředseda místního sdružení

Lucie Skořená

pokladnice místního sdružení

Karel Halíř

člen místní rady

Jiří Kratochvíl

člen místní rady

Lenka Likeová

členka místní rady

Josef Sobota

člen místní rady

David Záhrubský

člen místní rady