4. června 2015

Návrat k socialismu

Vláda na svém zasedání schválila nové znění zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Mimo plošného zákazu kouření ve všech restauracích se v něm objevil i jeden detail, který však říká mnohé o postojích a způsobech socialistické vlády.

Tímto detailem je povinnost prodávat alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než nejlevnější alkoholický nápoj.

Vláda se pustila do přímé regulace cen v pohostinství. Výsledek si ani netroufá odhadovat. Důvodová zpráva je v tomto bodě velmi stručná. Nepočítá s žádnými náklady pro podnikatele (možná to ministrům přijde divné, ale i přepsání jídelního lístku něco stojí) ani pro kontrolní orgány. Kontrola se bude prý provádět na základě konkrétních podnětů. Opatření má být přínosem pro spotřebitele, kteří budou mít jistotu levnějšího nealkoholického nápoje. Nejsou však uvedeny žádné studie, které by ukazovaly, že díky tomuto opatření dojde k poklesu konzumace alkoholických nápojů. Je to výstřel do tmy.

Vláda se tak pustila do další nesmyslné regulace. Ptám se, co bude dál? Budeme v cenové regulaci pokračovat dále? Stanovíme, že restaurace musí prodávat jedno vegetariánské jídlo levnější než jídlo s masem? Stanovíme, že nejlevnější tvrdý alkohol musí být desetkrát dražší než nejdražší pivo? Nebo rovnou zavedeme cenový úřad, který nám všechny ceny hezky předepíše. Obávám se, že s touto vládou směřujeme někam, kam je lepší se nevracet.

 

Jan Hlaváček

pokladník místního sdružení
člen strany