16. května 2016

Cesta na Šiberný je průchozí

Přímá cesta na Šiberný je již rok a půl průchozí.

V dubnovém vydání zpravodaje RUCH zveřejnil Zdeněk Valeš článek, ve kterém mj. nostalgicky vzpomínal na doby, kdy vedla přímá cesta na vrch Šiberný a litoval, že je dnes neprůchozí a zarostlá. Rádi bychom tuto informaci uvedli na pravou míru a potěšili tím všechny pamětníky.

Cesta je opět průchozí! V září 2014 jsme se souhlasem města provedli základní prořezání a proklestění stezky a umožnili volný průchod.

O necelý rok později byla provedena údržba tak, aby stezka zůstala schůdná.

O této milé změně se přesvědčila skupina občanů Řevnic, včetně místostarosty Ondřeje Skripnika, vytyčující naučnou stezku a změnila tak poslední připravovanou zastávku stezky včetně změněného námětu na text na ilustrační tabuli.

V blízké budoucnosti chceme na několika strmých místech vybudovat schody pro pohodlnější zdolání kopce a vytvořit značení. Pozornost by si jistě zasloužil i kříž na vrcholu a prostor okolo něj.