19. března 2016

Svoboda slova v dnešní době

V poslední době se často předmětem diskuze stává otázka svobody slova. Máme mít svobodu říkat jakékoliv názory? Nemá být tato svoboda limitována? Při různých názorových přestřelkách se strany obviňují ze snahy umlčovat, z nálepkování nebo třeba používání tradičního označení fašista víceméně pro kohokoliv a kdykoliv.

Mít svobodu slova je důležité. Jako každá jiná svoboda však přináší i díl zodpovědnosti. Jestliže veřejně vyjadřuji svoje názory, musím být připraven nést za to následky. Ne každý názor se setká s pochopením posluchačů. Ti mohou nesouhlasit, oponovat nebo dokonce dotyčného řečníka zesměšnit a ztrapnit hloupostí jeho postojů. Tomu všemu se řečnící, publicisté nebo blogeři vystavují, když jdou s kůží na trh. Nejde o žádnou snahu nedemokraticky umlčovat. Ze strany posluchačů jde opět o svobodné vyjádření názoru. To se ale bohužel dost často setká s nepochopením. Představa mnohých o svobodě slova je poněkud zkreslená – chtějí mít možnost mluvit, ale slovo pro případné kritiky je krajně nežádoucí. V současné společnosti totiž výrazně chybí schopnost nést kritiku za názory, které pouštím do veřejného života. Jedině až budeme tuto schopnost mít, můžeme žít ve skutečně svobodné a demokratické společnosti.  

Jan Hlaváček

pokladník místního sdružení
člen strany