Paternalistická vláda: zákazem k větší svobodě.
8. prosince 2015

Jan Hlaváček: Paternalistická vláda: zákazem k větší svobodě.

Současná vláda se zabývá nesmyslným omezováním občanů a přitom neřeší závažné problémy, které nás trápí nebo budou trápit.

Jako příklad můžeme uvést penzijní systém, zdravotnictví a neudržitelný státní rozpočet. Pokus o reformu penzí byl zastaven, ve zdravotnictví byly zrušeny regulační poplatky a k žádným výrazným změnám nedošlo, strukturální problémy rozpočty se vůbec neřeší. Zato se řeší např. ochrana před škodlivými účinky návykových látek. Podívejme se na některé body tohoto zákona.

Zákaz kouření (§ 8)

Návrh zákona chce nově zakázat kouření ve všech restauracích, barech a diskotékách. Vláda tak staví všechny zákazníky těchto zařízení i jejich provozovatele do role tupých ovcí, kteří nejsou schopni dělat dobrá rozhodnutí. Přitom současná úprava, kdy je povinnost zákazníka informovat o tom, zda se jedná o kuřáckou nebo nekuřáckou provozovnu, dostatečná. Jste nekuřák a vadí vám kouření? Jděte do nekuřáckého prostoru nebo nechoďte nikam. Nic jako právo na návštěvu restaurace nebo baru neexistuje. Celý ideový koncept zákona nejlépe vystihuje důvodová zpráva, která uvádí, že díky vnitřnímu prostředí bez kouře získají návštěvníci provozoven větší možnost volby. Aneb zákazem k větší svobodě. A jen pro připomenutí. Na spotřební dani z tabáku ročně stát vybere okolo 45 miliard, další nezanedbatelné prostředky plynou z DPH na cigaretách.

Zvýšená odpovědnost provozovatelů (§ 16)

Další problematickou pasáží je přenesení odpovědnosti na provozovatele v případě mladistvých pod vlivem alkoholu. Podle nového zákona nese zodpovědnost i za jejich pouhou přítomnost v podniku. Sankcí může být až uzavření podniku. Prvním problémem je spojení zjevně pod vlivem alkoholu. Jak se pozná, kdo je zjevně pod vlivem a kdo není? Má provozovatel dělat všem preventivně dechovou zkoušku při vstupu do podniku? Představte si situaci, kdy jde např. školní třída na výletě na oběd, a všichni musí projít dechovou zkouškou.  Nebo rodina na společné večeři. Druhým problémem je, že provozovatel jen velmi těžko zabrání tomu, že mladistvému koupí alkoholický nápoj někdo dospělý a mladistvý požije alkohol uvnitř provozovny. Restauratér se tomu může jen těžko bránit a otevírá se prostor pro šikanu ze strany správních orgánů. Jediným řešením je zakázat vstup mladistvých do restaurace. Opravdu chceme žít v takové zemi?

Cenová regulace (§ 13)

Návrh zákona se také pouští do oblasti cenové regulace (o tématu jsem psal již zde). Nařizuje, že prodejce musí mít alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než nejlevnější alkoholický nápoj stejného objemu. Tímto se má něco vyřešit? Opravdu si vláda myslí, že lidé místo piva začnou pít vodu z kohoutku, protože je o 0,1 Kč levnější? Naprosto zbytečná regulace, která jen donutí restauratéry přepisovat jídelní lístky.

Vláda by se neměla snažit dělat lepší lidi pomocí zákazů a příkazů. Takovou snahu jsme zažili během 40 let budování socialismu a lepšími jsme se rozhodně nestali. Spíše naopak. Musíme lidem ponechat maximální možnost výběru. Chcete kouřit? Kuřte, ale neste si následky v podobě dražší zdravotní péče. Chcete pít alkohol? Pijte dle libosti, ale ponesete si následky až onemocníte. Tady nejde o provozovatele restaurací, venkovský společenský život nebo zdraví, ale o prostou lidskou svobodu. V sázce je tedy hodně.

Jan Hlaváček
pokladník místního sdružení
člen strany

Více o autorovi