3. září 2015

Lepší Ruch? Ani v náznacích.

Je to necelý půl rok od momentu, kdy současná koalice způsobila personální otřes v městském zpravodaji Ruch. Celá akce byla vedena s příslibem lepšího, profesionálnějšího přístupu k řízení časopisu. Ještě než budeme moci postupně hodnotit nový koncept tištěného zpravodaje, zhodnotíme prezentaci elektronickou – na Facebooku. Za tímto účelem byla zhotovena analýza všech příspěvků stránky Ruch Řevnice od března letošního roku. V následujícím textu představuji hlavní poznatky.

Fakt č. 1 RUCH nevytváří vlastní obsah. 

Přestože se Ruch tváří jako zpravodaj města, 75 procent všech příspěvků tvoří nepůvodní sdílený obsah. Důležitým informacím z radnice se zde nikdo příliš nevěnuje. Stejně tak upozornění na nové články na webu zpravodaje se zde člověk nedočká.

Fakt č. 2 RUCH jako plakátovací plocha

Nejčastějším typem příspěvku jsou pozvánky na různé akce. Nejčastěji plakáty k filmům v kině, akce ZUŠ a Modrého domečku. Příspěvky, které lze označit za důležité zprávy a oznámení, tvoří pouze 5 procent za celé sledované období.

Fakt č. 3 RUCH zahlcuje příspěvky

Správce profilu si počíná velmi podivně, když příspěvky zveřejňuje ve vlnách. Největší vlna nastala, když během večera zveřejnili 21 příspěvků a jako bonus přihodili dva další po půlnoci. Jen o tři dny dříve bylo během krátkého okamžiku vypuštěno 11 příspěvků. V mezidobí se profil obvykle odmlčí. Takhle dobře spravovaný profil opravdu nevypadá.

Fakt č. 4 RUCH dělá reklamu

Někdy může být rozlišení mezi přijatelnou pozvánkou na akci a komerční reklamou velmi obtížné. Správce by si toho měl však být vědom a našlapovat dvakrát obezřetně.  V nedávné době jsme tak měli možnost zjistit, že v knihkupectví Leamos mají oblíbenou hru Story Cubes je za 99 Kč nebo, že v BiJo jako od maminky mají zrovna bioroládu s biošlehačkou.

Fakt č. 5 RUCH zveřejňuje nesmyslné příspěvky

Čas od času se stane, že se správci zalíbí nějaký článek, který jménem následně zveřejní. Horší to je však již s jeho relevancí k předpokládanému obsahu městského zpravodaje. Posuďte sami. Jednou jsme měli možnost si na webu Tchiba přečíst, jak udělat jednoduché zeleninové pickles, jindy nám zase byl zprostředkován článek Českého rozhlasu o slovenském prototypu mobilního domu do nepříznivých podmínek. Často se objevují i příspěvky bez jakéhokoliv komentáře a občané musejí pátrat po smyslu a významu odkazu.

Fakt č. 6 RUCH nahrává spřáteleným stránkám

Mezi stránkami, které Ruch nejčastěji sdílí, se objevuje Řevnická deska, jejímž bývalým předsedou je místostarosta Ondřej Skripnik a starosta Tomáš Smrčka i místostarostka Marie Reslová jsou členy. Mezi sdílenými příspěvky se objevují i takové, kde to postrádá význam. Např. odkaz na průvod Karla IV. nebo článek ze serveru Pražský patriot. K nejsdílenějším stránkám se propracovalo i knihkupectví Leamos bývalého radního TOP 09 Pavla Drhličky. Náhoda? Nemyslím si.

 

Na základě těchto faktů je jasné, že RUCH je řízen přinejlepším zmateně a amatérsky, v horším případě je záměrně využíván k propagaci spřátelených subjektů a politických názorů. Formuluji proto tyto otázky směřované na současnou koalici a šéfredaktorku zpravodaje RUCH:

1)      Proč nebyla zveřejněna představa o struktuře obsahu zpravodaje RUCH a představa o využití elektronických médií ke zpravodajství a komunikaci města Řevnic, kterou musela nová šéfredaktorka připojit k přihlášce do výběrového řízení?

2)      Proč nebyl zveřejněn profesní životopis s uvedením relevantních zkušeností pro řízení zpravodaje a motivační dopis nové šéfredaktorky?

3)      Jaká je představa o využití elektronických médií ke zpravodajství a komunikaci města Řevnic?

4)      Kdo je správce profilu RUCH Řevnice na Facebooku a jaké má tento člověk zkušenosti?

5)      Jakým klíčem jsou vybírány akce, které jsou Facebooku zpravodaje propagovány a které nikoliv?

6)      Je možné umisťovat neoznačená komerční sdělení do komunikace na Facebooku zpravodaje?

Jan Hlaváček

pokladník místního sdružení
člen strany