Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jarmila Jusková

předsedkyně místního sdružení

Peter Najman

místopředseda místního sdružení

Tomáš Jochec

pokladník místního sdružení

Jiří Jusko

člen místní rady