Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Dana Filipi

předsedkyně místního sdružení

Stanislav Michalík

místopředseda místního sdružení

Roman Fabiánek

pokladník místního sdružení

Jiří Feyrer

člen místní rady

Richard Foltýn

člen místní rady

Stanislav Novák

člen místní rady

Ondřej Pavelek

člen místní rady