Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiřina Sklenská

předsedkyně místního sdružení

Miriam Skaláková

místopředsedkyně místního sdružení

Jarmila Randýsková

pokladnice místního sdružení