Miroslav Horálek, předseda místního sdružení

ODS sídlo