Nové město mezi Chuchlí a Radotínem?

9. července 2024
Nové město mezi Chuchlí a Radotínem?

(Radotínské noviny) Vedle chuchelského závodiště, na hranici Velké Chuchle s Radotínem, může vyrůst zcela nová čtvrť pro pět až šest tisíc obyvatel. Radnice městských částí Radotín, Velká Chuchle a Zbraslav podepsaly společné memorandum, které vyjadřuje nesouhlas jejich vedení s tímto obřím projektem.

Pozemky v záplavovém území v katastru Velké Chuchle budí v posledních letech velkou pozornost. Na místě bývalého zahradnictví a také tam, kde v současnosti mimo jiné funguje velká odstavná plocha pro obytná auta, chystá developerská společnost Karlín Group Management zcela novou část Velké Chuchle. Projekt by však ovlivnil i okolní městské části – stojí na hranici s Radotínem a rovněž Zbraslav se obává dalšího zhoršení dopravního spojení kvůli už nyní přeplněné Strakonické ulici.

Nová rezidenční čtvrť má částečně vyrůst na pozemcích, o kterých se v posledních letech hovořilo ve zcela jiné souvislosti: médii kolovaly vizualizace kryté sjezdovky a přilehlého velkého sportovního areálu. Žádný konkrétní návrh – zastavovací studie či projektové dokumentace sportoviště – však nevzniknul. Nyní by zde majitelé pozemků chtěli vybudovat nové město s 2000 až 2400 byty, do kterých by se nastěhovalo pět až šest tisíc obyvatel.

Společné memorandum proti tomuto záměru podepsali starosta Velké Chuchle Jan Křen, starosta Radotína Karel Hanzlík, starostka Zbraslavi Kateřina Pavlíková, radotínský místostarosta Miroslav Knotek a radotínská radní Jana Zdráhalová, která vyučuje urbanismus na Fakultě architektury ČVUT. Své argumenty spojili do celkem šesti bodů.

Velká Chuchle má dnes okolo dvou a půl tisíce obyvatel, tento počet by se po stavbě navrhovaného projektu ztrojnásobil. Vyrostla by zde samostatná enkláva, která by chuchelským obyvatelům nepřinesla žádné výhody. Naopak. Komplikace by nastaly v dopravě a také například se školstvím. Jako samospráva jsme zřizovatelem základní i mateřské školy. Abychom pokryli nárůst počtu obyvatel, potřebovali bychom na novou stavbu tolik peněz, že bychom chuchelský rozpočet vydrancovali na sto let dopředu,“ říká Jan Křen, starosta Velké Chuchle.

Radotínu a Zbraslavi by nové město přineslo komplikace především v dopravě. „Už nyní jezdí vlaky během špiček i víkendů přeplněné, také osobní doprava by se hodně zkomplikovala,“ míní Karel Hanzlík, starosta Radotína. Pravidelně kolabující Strakonická ulice by na tom byla ještě hůře než dnes. „Takovou zátěž jihozápadní cíp Prahy nemůže zvládnout. Zvláště když další obrovskou zástavbu pro tisíce lidí chystají v Lipencích,“ dodává Karel Hanzlík. Jeho obavy potvrzuje také starostka Zbraslavi Kateřina Pavlíková: „Další dopravní zatížení Strakonické ulice by negativně ovlivnilo nejen lidi z Lahoviček, ale také mnoho dalších obyvatel Zbraslavi.

Společné prohlášení radnic Velké Chuchle, Radotína a Zbraslavi se týká šesti oblastí. Co se vedení městských částí na projektu společnosti Karlín Group Management nelíbí?

První výtka směřuje k tomu, že oblast na hranici Chuchle a Radotína dnes slouží rekreačnímu a sportovnímu využití s více než sto let dlouhou tradicí dostihových závodů. I okolní parcely se proto měly rozvíjet tímto směrem. Počítá s tím územní plán. Sportovní využití se plánovalo také vzhledem k záplavovému charakteru území, který v současné době vylučuje bytovou výstavbu.

Společnost Karlín Group Management se však chystá změnit status tohoto území v chystaném Metropolitním plánu. Domy navrhuje umístit na uměle vzniklou vyvýšeninu a nové městečko chce spojit pěší lávkou vedoucí nad železnicí do oblasti Hvězdárny ve Velké Chuchli.

Právě k záplavovému území míří druhá výtka ve společném prohlášení městských částí. „Neumím si představit, co bychom dělali během záplav, kdy se musíme postarat o lidi na zaplaveném území. Pro tisíce obyvatel z nové rezidenční čtvrti bychom asi museli postavit obří stanové město,“ obává se starosta Velké Chuchle Jan Křen.

Radnice se také ve společném prohlášení domnívají, že by záplavy kvůli vyvýšenému městu ohrozily nemovitosti v okolí, které v současné situaci povodněmi ohrožené nejsou. „Dochází tak ke snížení jejich hodnoty, případně nutnosti zvýšení ceny pojištění nemovitostí,“ uvádí společné memorandum.

Radnicím se nelíbí ani samotné zvýšení území o čtyři metry, které je v rozporu „s ekologickým pohledem na rozvoj území, jak ho v našem kulturním prostředí chápeme,“ uvádí prohlášení. Další výtky se týkají dopravy – osobní i hromadné. V obou případech jsou podle vedení radnic v současné době kapacity naplněné a velký nárůst počtu obyvatel v této oblasti není možný.

Poslední bod memoranda se věnuje školství a tak zvaným kontribucím. Jedná se o příspěvky, které mají městským částem při stavebních projektech přinést prostředky od developerů na jejich rozvoj. Ten má městským částem umožnit reagovat například na rostoucí počet obyvatel.

Společnost Karlín Group Management však ve svém novém městečku počítá se soukromou školkou, která má pro obec mnohem menší přínos než veřejná. Dá se totiž očekávat, že soukromou školku nevyužijí všichni obyvatelé nového města, protože určitá část rodičů dá přednost bezplatnému vzdělávání svých dětí. Mateřské školy v Radotíně a ve Velké Chuchli by pak čelily velkému zájmu o přijetí. Stejná rizika se týkají základních škol.

Petr Buček

Štítky:
komentář