11. dubna 2024

ODS Radotín: Změny jsou velké, ne vše stát připravil

(Radotínské noviny) Reakce na téma: Jak hodnotíte nové služby, které od 1. července nabídne občanům radotínský úřad?

Mnoho lidí si myslí, že všechno v Radotíně řídí starosta, rada městské části nebo zastupitelstvo. Tak to úplně není. Většina radotínských úředníků vykonává činnosti státní správy. Znamená to, že jsou přímými zástupci státu v městské části. Radnice ani vedení úřadu do jejich práce a rozhodování nemohou zasahovat. Týká se to dopravních, stavebních i mnoha dalších agend.

Vedení radnice – starosta, místostarosta, radní a také zastupitelé – však mají na činnosti úřadu také svůj díl zodpovědnosti. Musí totiž úřadu vytvořit takové podmínky, aby mohl bezproblémově přenesenou státní správu na lokální úrovni vykonávat. Městská část se například musí postarat o kanceláře i o další zázemí pro pracovníky úřadu. Jinými slovy stát stanovuje agendy, o které se obce a městské části starají, jejich fungování je pak úkolem pro radnici.

Poslední měsíce tak vedení radotínské radnice pracovalo na tom, kam umístit půltucet pracovníků nově zřízeného oddělení dopravních agend, které se přesouvají z pražského magistrátu na jednotlivé městské části. Našli jsme pro ně prostory v historické budově Koruny, které jsme kompletně zrekonstruovali.

Problémy však může přinést digitalizace stavebního řízení. Zde je úřad zcela závislý na státu, který musí jednotlivá pracoviště po celé republice vybavit novým počítačovým systémem. Ten prý dorazí až v půlce června. Ministerstvo pro místní rozvoj, které digitalizaci zavádí, celou věc řeší na poslední chvíli. Přesto vedení radotínské radnice a zdejšího úřadu udělá vše pro to, aby se digitalizace stavebního řízení od začátku července rozběhla.

Jsme totiž pro to, aby byla digitalizace úředních záležitostí co nejširší. Abychom se ještě více posunuli k úřadu, který občanovi pomáhá a jeho záležitosti nekomplikuje. Vítáme proto i akceptaci elektronických občanských průkazů, kterou radotínský úřad rovněž od 1. července občanům Radotína nabídne.

Zastupitelé Městské části Praha 16 za Občanskou demokratickou stranu

Štítky:
komentář