8. března 2024

ODS Radotín: Anketa poradí, jak řešit parkování

(Radotínské noviny) Komentář na téma: Jaké řešení pro parkování aut v Radotíně považujete za nejvhodnější?

Osobní doprava narůstá, aut všude přibývá, a také na radotínské radnici dlouhodobě řešíme otázky spojené s tímto tématem. Máme novou a o poznání lépe fungující křižovatku pod Korunou, zcela nové jsou podjezdy pod železniční tratí, před školami jsme zavedli Školní ulici, postavili jsme nová parkoviště – za sportovní halou, u Ondřeje, na novém sídlišti a na dalších místech.

Díky stavebně-technickým úpravám narostla kapacita parkování v Prvomájové ulici (od křižovatky s ulicí Na Betonce směrem k Radotínskému potoku). Zjednosměrněním provozu na vybraných místních komunikacích, kde nebyla dostatečná šířka, se legalizovalo stání vozidel. Velkou váhu, včetně veřejných projednání, jsme dali i řešení dopravy v klidu v rámci připravovaného projektu nového centra. Oproti stávající situaci v něm vznikne o 51 více nových regulérně zkolaudovaných parkovacích míst.

Míst k parkování však nebude dost nikdy. Navíc si je dobré uvědomit, že úkolem městské části není zajistit parkování pro každého obyvatele. V době, kdy rodiny vlastní často dvě nebo i více vozidel, to opravdu možné není.

Přesto problematiku parkování řešíme a připravili jsme anketu, která má zmapovat vaše zkušenosti s parkováním ve všech radotínských ulicích. Především na parkovací kapacity v centru Radotína jsme si za poslední dekádu nechali vypracovat několik odborných studií.

Jelikož jako městská část si nemůžeme dle nastavené legislativy vytvořit vlastní parkovací systém, chceme také znát vaše názory na zavedení zpoplatněných modrých parkovacích zón, jak je znají obyvatelé v mnoha pražských částech. Bez nich se narůstající osobní dopravě čelit nedá. Modré zóny by zajistily lepší parkování pro obyvatele Radotína a zkomplikovaly by situaci lidem z Kosoře, Třebotova nebo Chotče, kteří ráno auto u nás odstaví a pokračují vlakem za prací do centra Prahy. Těch je dle průzkumů provedených v pracovní dny jen kolem centra vždy skoro 70.

Je si však zapotřebí uvědomit, že modré zóny vyžadují finanční spoluúčast občanů, ale nedávají jim úplnou záruku parkovacího místa nebo takového, kde by nejraději automobil zaparkovali. Zároveň modré zóny přispívají k ochraně životního prostředí, protože regulují dopravu.

Přemýšlíme i o tom, jakým způsobem využít zamýšlený parkovací dům u nádraží. Pokud by o koupi míst v takovém parkovacím zařízení byl mezi radotínskými řidiči zájem, mohli bychom ho koncipovat jinak než jen pro klasické parkování P+R.

Hodně nám napoví vaše postřehy k parkování v přiložené anketě. Proto vás prosíme o její vyplnění – ať už elektronicky, nebo papírově.

Děkujeme!

Zastupitelé Městské části Praha 16 za Občanskou demokratickou stranu

Anketa je součásti Radotínských novin, březen 2024.

Štítky:
komentář