12. února 2024

ODS Radotín: Důležité je dlouhodobé plánování

(Noviny Prahy 16) Reakce na téma: Kterou z radotínských staveb hrazených z veřejných rozpočtů a dokončených v posledních 15 letech považujete za nejzdařilejší?

Za pozornost stojí, že nás na jedné straně naši opoziční zastupitelé kritizují za domnělou nekoncepčnost nebo prý „kutilský“ přístup k rozvoji Radotína, na druhou stranu často slyšíme pochvalu za systémovou a koncepční práci, která přichází od vedení Prahy anebo z Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR) či od zástupců fakulty architektury.

Vedení radnice dostává z těchto míst i z jiných městských částí často otázku: Jak to děláte, že se Radotínu takovým způsobem daří? Věříme, že si každý udělá svůj úsudek o tom, jak to doopravdy je, protože srovnání radotínského rozvoje s ostatními městskými částmi či obcemi v okolí není tak složité.

Jedno je však jisté: Bez dlouhodobé podpory a voličské přízně radotínských obyvatel bychom velké projekty typu bazénu s biotopem, modernizace školního areálu, Kulturně-komunitního centra Koruna nebo sportovních zařízení realizovat nemohli. Veškerá příprava projektu, zajištění finančních prostředků i vlastní realizace totiž trvají několik let a přesahují více než jedno volební období. Za dlouhodobou podporu vám proto děkujeme a slibujeme, že v rozvoji Radotína budeme pokračovat i nadále!

Máme za to, že všechny velké stavby realizované v posledních letech dělají obyvatelům Radotína výbornou službu. Projekty jsme přitom zaměřili všemi směry: podporují vzdělávání, kulturu, komunitní život, sport nebo dopravu. To jsou všechno sféry důležité pro příjemný každodenní život.

Plníme přitom to, co jsme slíbili. Všechny velké stavby jsme nejdříve představili dlouhodobě v našich volebních programech a výsledky voleb nám daly zelenou, abychom je zrealizovali.

Každý se může dopředu seznámit s tím, co chystáme. Největší záměry, jakými byly modernizace železniční trati nebo Centrum Radotín, jsme veřejně dopředu prezentovali a prodiskutovali na společných setkáních a veřejných debatách s obyvateli.

Co slíbíme, to také dotáhneme do úspěšného cíle. Zkušenosti z jiných obcí nebo městských částí ukazují, že to nebývá úplně standardem.

Zastupitelé Městské části Praha 16 za Občanskou demokratickou stranu

Štítky:
Praha komentář