10. ledna 2024

ODS Radotín: Samostatnost se osvědčila u sportovních zařízení, vyplatí se i v kultuře

(Noviny Prahy 16) Reakce na téma: Je vyčlenění Kulturně-komunitního centra Koruna do samostatné organizace správným krokem?

Před dvěma lety zásadně rozšířené Kulturně-komunitní centrum Koruna (KKCK) nám tak trochu závidějí nejen okolní městské části. Radotínská nabídka kulturních, společenských i sportovních akcí je totiž v blízkém i vzdálenějším okolí naprosto ojedinělá. Díky tomu můžeme žít komunitním životem, pravidelně se potkávat a utužovat dobré sousedské vztahy mezi radotínskými obyvateli – ať už se tu narodili, nebo se sem přistěhovali. Škoda že se na některou z akcí nepřijdou podívat také opoziční zastupitelé.

Viděli by velmi dobře naplánované a profesionálně uspořádané koncerty, divadelní představení, workshopy či nejrůznější vzdělávací akce pro děti i dospělé. Chceme však jít ještě o krok dále a přizpůsobit fungování KKCK aktuálním podmínkám. Podobně jako naše sportovní zařízení (bazén, biotop, sportovní halu) jsme také kulturní centrum odloučili od radnice a nechali Korunu hospodařit samostatně.

Tento krok přinese řadu výhod, které už se na stránkách Radotínských novin několikrát objevily. Důležité především je, že samostatně fungující Kulturně-komunitní centrum Koruna z. ú. snadněji dosáhne na různé dotační tituly. Kultura totiž v našich podmínkách bez takové podpory fungovat nemůže.

Samostatná organizace umí navíc také flexibilněji uzavírat smlouvy se svými spolupracovníky, kterých je v případě KKCK docela hodně, a každá spolupráce se přitom odehrává v trochu jiných mantinelech. Úřad městské části má na starost především záležitosti spojené s provozem městské části. Kulturní a sportovní zařízení proto fungují samostatně, ale pod kontrolou správních a dozorčích rad, ve kterých bez jakéhokoliv finančního ohodnocení pracují zástupci radnice.

Zastupitelé Městské části Praha 16 za Občanskou demokratickou stranu

Štítky:
Praha komentář