3. ledna 2024

Slovo starosty leden 2024

(www.praha16.eu)

Vážení spoluobčané,
 

přeji vám vše dobré v novém roce! Ať se vám vyplní všechna předsevzetí, která si do roku 2024 dáváte! Ať vás provází pohoda a potřebné zdraví! 


Na radnici si také dáváme mnoho předsevzetí. Jedním z nich bylo převedení naší kulturní sekce pod křídla samostatné společnosti. Proto jsme od 1. ledna ustanovili novou společnost s názvem Kulturně komunitní centrum Koruna z. ú. (zapsaný ústav). 

Jedná se o neziskovou společnost, která se bude starat o stále se rozrůstající nabídku kulturních, společenských a vzdělávacích akcí pro všechny věkové skupiny. Na kulturní a společenské akce dlouhodobě dáváme z rozpočtu hodně peněz a touto změnou si otevřeme možnosti pro čerpání prostředků z relativně pestrého portfolia dotačních programů zaměřených na podporu spolkového života. Jsem přesvědčen o tom, že je to nejlepší cesta, jak dělat život v Radotíně ještě více komunitním, navzájem přátelským. Aby se lidé mohli ještě více potkávat, poznávat, a více se identifikovat s místem, kde žijí. 

Před dvěma lety jsme otevřeli zásadně rozšířenou Korunu, pro kterou jsme tehdy získali dotaci na rozjezd jejího bohatého programu. Zkušenosti z dalších obcí ukazují, že nejefektivnější provoz kulturního střediska zajistí právě samostatná společnost. Proto jsme ji pro Korunu založili. 

Týmu okolo Dany Radové, která Korunu dlouhodobě spolehlivě vede, držím palce. Věřím, že přechod na nový způsob fungování zvládnou a Radotín zaplaví ještě větší dávkou kultury, kurzů, workshopů a dalších akcí, než jsme byli doposud zvyklí.
 

Váš Karel Hanzlík

starosta Městské části Praha 16 (Radotín)

Mgr. Karel Hanzlík

starosta MČ Praha 16
předseda ODS Praha 5

Štítky:
komentář