5. září 2023

Slovo starosty září 2023

(Radotínské noviny)

Vážení spoluobčané,
 

je tomu přesně 20 let, kdy světlo světa spatřilo první vydání Novin Prahy 16. V září 2003 obdrželi občané správního obvodu Praha 16 do svých schránek nové periodikum, které mělo a do současné doby má za cíl poskytovat informační servis. Vývoj novin je při porovnání s prvními čísly zcela markantní, a to od grafické podoby až po obsahovou pestrost.
 

Nyní se Noviny Prahy 16 mění na Radotínské noviny. Když jsme je zakládali, chtěli jsme zajistit další důležitou celoplošnou alternativu zpravodajství o tom, co občanům nabízí především Úřad městské části Praha 16. 

Jelikož zajišťuje správní agendy také pro Zbraslav, Velkou Chuchli, Lipence a Lochkov, přinášely noviny zprávy ze všech těchto městských částí. Ty si však postupem času začaly informační servis zajišťovat samy, navíc přišel nástup internetu a dalších komunikačních kanálů. Zpráv z okolních městských částí ubývalo, Noviny Prahy 16 se stále více zaměřovaly na Radotín. 

Radotínské noviny budou nadále přinášet pestré informace nejen z radnice, ale také z kulturního, společenského a sportovního dění v naší městské části. Své vymezené místo mají v novinách také názory politických stran a uskupení, ze kterých si občan - volič může udělat svůj názor. 

Závěrem si Radotínským novinám dovolím popřát do dalších let mnoho zajímavých článků a spokojených čtenářů!

Váš Karel Hanzlík

starosta Městské části Praha 16 (Radotín)

Mgr. Karel Hanzlík

starosta MČ Praha 16
předseda ODS Praha 5

Štítky:
komentář