ODS Radotín: Aktivně i v létě

8. srpna 2023
ODS Radotín: Aktivně i v létě

(Noviny Prahy 16) Reakce na téma: Nabízejí radotínská sportoviště o prázdninách dětem dostatečně rozmanité pohybové aktivity?

Bohaté radotínské sportovní zázemí a široká nabídka zdejších oddílů jsou zárukou toho, že děti a mládež se u nás nenudí ani o prázdninách. Každý oddíl pořádá pro své členy především z mládežnických kategorií soustředění, některé přidávají i akce pro veřejnost, v nabídce je mnoho letních táborů.

Sportovní pojetí Radotína se přitom stále více projevuje jako správný směr pro naši městskou část. Fyzická kondice dospělých i mládeže se obecně ve společnosti zhoršuje, velké množství sportovní nabídky přispívá k tomu, aby děti i dospělí žili aktivně. Pestrá paleta pohybů má pozitivní vliv na zdraví.

Vedle sportovních oddílů je nutné ještě zmínit působení turistického oddílu a skautů, jejichž činnost radnice dlouhodobě podporuje. Široká nabídka pohybových aktivit během školního roku i o prázdninách má pozitivní vliv na minimalizaci sociálněpatologických jevů ve společnosti (drogová problematika, gamblerství, narušování veřejného pořádku).

Jak však ukazuje například setkání vedoucích kulturních center, které se v červnu konalo v Koruně, nezapomínáme ani na podporu kultury. Ta obecní kasu dokonce stojí více peněz než pravidelné příspěvky formou dotačního programu radotínské radnice sportovním organizacím.

Ale zpátky k pohybu. Od září spouštíme projekt Školní ulice, který uzavře ráno mezi půl osmou a osmou hodinou školní lokalitu pro auta. Výjimku dostanou autobusy MHD a auta převážející držitele ZTP. I tento projekt míří kromě zvýšení bezpečnosti dětí k tomu, aby se školáci více pohybovali. Každá procházka má pro lidské tělo jednoznačný přínos, a proto věříme, že Školní ulici přijmete pozitivně.

Zastupitelé Městské části Praha 16 za Občanskou demokratickou stranu

Štítky:
komentář