15. června 2023

Nová lávka přinese více bezpečí pro chodce i cyklisty

(Noviny Prahy 16) Do nového školního roku by měly děti vykročit přes právě budovanou lávku, která spojí nové sídliště a nádraží s tunýlkem za Rozmarýnem. Radotínský místostarosta Miroslav Knotek v rozhovoru vysvětluje, jak nápad na lávku vznikal a jak bude přemostění rušné silnice vypadat.

Jaké budou hlavní přínosy nové lávky?

Přinese větší bezpečnost pro chodce i cyklisty. Především rodiče dětí směřujících ke školám ocení, že nebudou muset přecházet přechod před Rozmarýnem na frekventované komunikaci. Lávka bude bezbariérová, zjednoduší pohyb lidí ve směru od centra Radotína ke školnímu areálu, ale i dále na Rymáň a k Berounce. Naším hlavním cílem však byla bezpečnost školáků.

Kdo přišel s nápadem na její stavbu?

Nápad vznikl v roce 2006, když jsme vyhodnocovali architektonickou soutěž na nové centrum Radotína. Útvar rozvoje hlavního města Prahy pak v roce 2007 na naši žádost zpracoval zastavovací podmínky pro chystané centrum. Ty už na základě požadavku vedení radnice obsahují propojení těchto lokalit lávkou. Nové přemostění je tedy součástí naší koncepce rozvoje centra Radotína přijaté hlavním městem a městskou částí Praha 16.

Bylo složité nové přemostění prosadit?

Chtěli jsme, aby se lávka stala součástí optimalizace železnice. To však v době přípravy projektu železnice nevyšlo. Komunikoval jsem tehdy i s „cyklo komisí“ hlavního města Prahy, která naopak projekt lávky přivítala. Uvědomila si náš argument, že po zrušení železničního přejezdu dojde k přerušení páteřní cyklotrasy A11. Této situace jsme využili a dohodli jsme spolufinancování mezi hlavním městem Prahou a Správou železnic. Ta je také stavitelem lávky. Projektovala ji kancelář Top Con Servis, která se podílela na vítězném návrhu nového železničního mostu pod Vyšehradem a spolupracovala také na právě budované propojce Hol-Ka mezi Holešovicemi a Karlínem.

Příprava projektu lávky trvala poměrně dlouho. Co situaci komplikovalo?

Velmi složitá byla komunikace s majiteli parcel, nad kterými lávka povede. Nakonec došlo k částečné směně a výkupu pozemků. Projekt a stavební povolení lávky zadala a financovala naše městská část. Pokud to převedu na čas, tak se jedná o projekt, který začal v roce 2016 a překonal hned tři volební období.

Bude lávka dostatečně široká pro pohyb cyklistů i chodců?

Lávka bude mít šířku tři metry, zajistí dostatečný komfort pro všechny uživatele.

Jaký materiál vytvoří její povrch?

Povrch zajistí betonová deska se stěrkou. Všechny části nosné konstrukce jsou ocelové.

Co se stane se starým můstkem naproti Rozmarýnu?

Zatím zůstane v provozu. Do budoucna máme záměr revitalizovat celý prstenec koryta potoka mezi můstkem v ulici Prvomájová až k právě budované nové lávce. Chceme navrátit Radotínskému potoku přírodnější ráz. Záměrem je upravit levý břeh ve směru toku a také jeho vlastní koryto. Lávka naproti Rozmarýnu by ale v tomto úseku žádnou úpravu neumožnila. Přechod potoka by tady dostal přírodní ráz s využitím kamenných kvádrů. Studii z roku 2020 jsme poskytli i správci potoka, kterým je Povodí Vltavy.

Jaké dostane lávka osvětlení?

Podobně jako na lávce přes Berounku bude osvětlení instalováno do madla zábradlí.

Petr Buček

Mgr. Miroslav Knotek

místostarosta městské části Praha 16
člen Oblastní rady ODS Praha 5