ODS Radotín: Velmi zelený Radotín

4. ledna 2023
ODS Radotín: Velmi zelený Radotín

(Noviny Prahy 16) Reakce na téma: Žijeme v Radotíně v souladu s přírodou?

Vstupujeme do nového roku a všem radotínským obyvatelům do něj přejeme vše nejlepší! Věříme, že si jej užijete v souznění s naší nádhernou radotínskou přírodou, která je jedinečná v rámci celé Prahy i dalšího okolí.

Kdo tvrdí, že je Radotín málo zelený, je na omylu. Ekologie a vztah k přírodě se však stávají stále více politickým tématem. Pro mnohé je příroda vítanou cestou ke kritice. Boje se svádějí skoro o každý strom, který musí k zemi. Například v případě topolů u Berounky šlo o vaše bezpečí, ohrožovaly chodce i cyklisty, a to především z důvodu jejich špatného zdravotního stavu, který potvrdily odborné dendrologické posudky.

Kritizovat je snadné, ale zjistit si okolnosti takového kácení je i pro opoziční zastupitele zřejmě komplikované. Dveře na úřad, kde se lze dozvědět o důvodu jednotlivých kroků v souvislosti se zelení, jsou přitom otevřené všem.

Někdy také slýcháváme, že se dostatečně nevěnujeme Radotínskému potoku. Ale rybáři přitom konstatují, že je v něm konečně zase čistá voda a daří se v něm nejen pstruhům. Potok při stavbě nového Centra Radotín navíc přiblížíme lidem, vrátíme mu v tomto místě jeho přírodní podobu, což bude výrazná změna oproti současnému stavu. Proměnu zanedbané skládky na biotop asi připomínat nemusíme. Vstřícný krok k přírodě na tomto místě snad vidí každý.

Zásadním počinem pro zachování přírodního charakteru prostředí, flóry a fauny, bylo radotínskou radnicí iniciování změny zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v roce 2018, díky níž byla řeka Berounka vyňata ze seznamu vodních toků vhodných do budoucna ke splavnění. Zamezili jsme tak výstavbě plavebních kanálů a malých vodních děl v podobě jezů a zdymadel.

Důležitým počinem našich zástupců na radnici je i projednávaný podnět na změnu územního plánu hl. m. Prahy pro oblast mezi Výpadovou ulicí a Berounkou, kde ve stávajícím platném plánu je rozsáhlá vodní plocha. Tu chceme zásadním způsobem minimalizovat a zamezit tak těžbě štěrkopísků.

Kdo má praktickou zkušenost z vedení městské části, ten ví, že zákony a vyhlášky dnes pevně stanovují, jak obec má se zelení nakládat. Každá nová stavba prochází posuzováním ve vztahu k životnímu prostředí. S klimatickými změnami přibývá různých projektů na podporu zachycování vody v krajině, sázíme více zeleně atd. Je to správné, příroda si zaslouží naši každodenní podporu.

Zastupitelé Městské části Praha 16 za Občanskou demokratickou stranu

Štítky:
komentář