Slovo starosty - prosinec 2022
20. prosince 2022

Karel Hanzlík: Slovo starosty - prosinec 2022

(www.mcpraha16.cz)

Vážení spoluobčané,

i když už nám to dnes ani nepřijde, dvoje předchozí Vánoce doprovázela poměrně rozsáhlá protikoronavirová opatření. Proto jsem upřímně rád, že se opět vracíme k oslavám našeho největšího svátku bez jakýchkoliv omezení.

Vánoce jsou příležitostí, při které se setkávají celé rodiny, přátelé i známí. Věřím, že v Radotíně využijete možnost potkat své sousedy během vánočních jarmarků, adventních koncertů nebo při dalších podobných příležitostech. Také naše Kulturně-komunitní centrum Koruna je pro taková setkávání ideálním místem, ať už se zastavíte v jeho kavárně, nebo se zúčastníte některého z koncertů, divadel či workshopů.

Přeji vám, ať si během Vánoc užijete maximální měrou sváteční pohodu, pokud možno v co nejširším rodinném kruhu. Já si na vánočních svátcích právě nejvíc užívám toho, že mohu zpomalit a věnovat se své rodině.

Mnozí z nás si s blížícími se vánočními svátky, v kontextu událostí spojených s napadením Ukrajiny ruskou armádou a války, která se odehrává jen několik set kilometrů od naší vlasti, ještě bytostněji uvědomujeme, jak křehké a drahocenné jsou možnosti a hodnoty, jež máme. Mír, svoboda a demokracie je to nejvzácnější, co nepřeváží ani desítky či stovky dárků, které bychom dostali.

Všem vám přeji od srdce klidné a požehnané Vánoce. Ať je prožijete se svými nejbližšími. A do nového roku všechno nejlepší a hlavně zdraví! Přeji vám pevné zdraví a klidné dny!


Váš Karel Hanzlík

starosta Městské části Praha 16 (Radotín)

Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16
I.místopředseda ODS Praha 5

Více o autorovi