Závěry jednání zastupitelstva MČ Praha 16 ze zasedání dne 5. prosince 2022
11. prosince 2022

Závěry jednání zastupitelstva MČ Praha 16 ze zasedání dne 5. prosince 2022

V pondělí 5. prosince se v aule radotínské základní školy konalo II. řádné jednání Zastupitelstva městské části Praha 16.

Krom majetkových a informativních bodů programu o hospodaření městské části a rozpočtových úpravách se projednávaly tři důležité oblasti - novelizovaný jednací řád zastupitelstva. Dodatek ke smlouvě s investorem budoucí výstavby v centrální části Radotína a lávka přes Berounku. Součástí jednání bylo také schválení personálního obsazení kontrolního a finančního výboru pro volební období 2022 - 2026, což jsou dva poradní orgány zastupitelstva městské části.

Jednací řád

Zastupitelstvu byl předložen novelizovaný jednací řád, který upravuje například způsob a termíny dodání materiálů pro zastupitele, pravidla jednání a dochází k posílení kompetencí ve prospěch předsedů zastupitelských klubů. Součástí je i již realizovaná digitalizovaná forma zpracování jednání a hlasování zastupitelstva. Po diskuzi ohledně upřesnění některých bodů byl jednací řád schválen.

Pozemkové změny Centra Radotín

Zastupitelstvem byl odsouhlasen dodatek ke smlouvě s investorem stavby Centra Radotín, jehož záměr byl předložen na červnovém jednání zastupitelstva. V průběhu přípravy a finalizace projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení se definitivně v území umístily budoucí stavby a jejich zázemí, z čehož vyplynulo, že plánované budovy budou zabírat menší plochu, než jak se předpokládalo na začátku přípravy projektu v době uzavírání smlouvy. Rozsah prodávaných pozemků bude 4,490 m2 místo 10.718 m2, a to i z důvodu, že do celkové výměry byly dříve započítávány i budoucí veřejné plochy (obchodní třída, náměstí před budoucím úřadem, komunikace podél koryta Radotínského potoka), které by po vlastní realizaci byly investorem následně převedeny na městskou část. To vše bez vlivu na celkovou výši sjednané kupní ceny.

Lávka přes Berounku

Společnost Raeder & Falge s.r.o., se kterou Městská část Praha 16 uzavřela v říjnu loňského roku smlouvu na stavbu lávky přes řeku Berounku, přestala během letošního června plnit své smluvní povinnosti a následně vstoupila do insolvence. 7. října byl vůči společnosti prohlášen úpadek. Zástupci radotínské radnice po konzultaci a rozboru od právního zástupce městské části navrhli do programu jednání zastupitelstva tisk na odsouhlasení podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka z důvodu vyvolaných vícenákladů vzniklým nedoděláním stavby. I tento návrh byl zastupiteli přijat s pověřením právního zástupce provést všechny nezbytné kroky k podání přihlášky do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.