22. prosince 2021

15 let starostou Radotína

(Pravá 5) Dříve průmyslový Radotín se stále více mění na místo, kde se lidem velmi dobře žije. Nechybí zde lékaři, obchody, školy, kvalitní kultura, sportovní vyžití ani krásná příroda v čele s Berounkou a okolními lesy. Radnice vedená už více než 15 let starostou Karlem Hanzlíkem vybudovala na území městské části Praha 16 přírodní biotop s krytým bazénem, sportovní halu, zmodernizovala školu, letos otevřela areál s komunitním centrem, novou budovou ZUŠ a služebnou Policie ČR. K Radotínu však patří také moderní sportoviště pro řadu sportů včetně lakrosu, který se zde hraje dokonce na světové úrovni. Právě se chystá stavba nové lávky přes Berounku, do posledního roku vstupuje náročná rekonstrukce nádraží i celé železniční trati v Radotíně. Blízko je realizace nového centra s byty a obchodní třídou.

Pane starosto, Radotín se vám doslova mění pod rukama. Kterou změnu považujete za nejvýznamnější pro život obyvatel vaší městské části?

Opravdu je těžké vybrat jen jednu investici, kterou jsem v Radotíně se svým týmem za patnáct let svého starostování zrealizoval. Díky biotopu jsme Radotín udělali známějším i v ostatních částech Prahy, koupat se k nám v létě ale nejezdí jen Pražané. Krytý bazén a sportovní hala přinášejí zázemí pro ty, kdo svůj čas tráví aktivně. Pravidelný pohyb a zdravý životní styl se zvláště v čase koronavirové pandemie ukazují jako velmi přínosné pro zdravotní stav lidí.

Před pár měsíci jste otevřeli nové komunitní centrum. Co si od něj slibujete?

Přebudováním dvora a budov vznikl komplex za více než sto milionů korun, v jehož rámci jsme unikátním způsobem spojili čtyři různé dotace v jeden čas do jedné stavby. Patří do něj nejen kulturně-komunitní centrum Koruna, ale také nová budova pro žákyně a žáky Základní umělecké školy Klementa Slavického. Významnou částí projektu je i budova nové služebny Policie ČR. Strážci zákona konečně mohli opustit nevyhovující objekt blízko Berounky. Při záplavách jsme tak paradoxně zachraňovali policisty my na radnici tím, že jsme je stěhovali do bezpečnějších prostor. Nyní mají moderní zázemí přímo v centru Radotína. A poslední částí dvora je Dům na půli cesty, kde poskytneme ubytování několika mladým lidem z dětských domovů, kteří vstupují do dospělého života.

V poslední době však neřešíte jen příjemné věci. Modernizace železniční trati ze Smíchova do Radotína způsobuje obyvatelům i cestujícím řadu problémů. Jak situaci zvládáte?

Modernizace trati a nádraží je investiční akcí Správy železnic a Ministerstva dopravy. My jsme se na celou náročnou akci pečlivě připravovali už několik let před jejím spuštěním. S vedením Správy železnic jsme dlouho dopředu jednali o harmonogramu stavby i o tom, jakým způsobem rekonstrukce trati život v Radotíně po svém dokončení vylepší. Prosadili jsme vznik druhého podchodu pod tratí z ulice Na Betonce, který udělá překonávání kolejiště pro Radotíňáky komfortním a bezpečným. Na podchody naváže nová lávka, která bezpečně propojí oblast škol s nádražím a s centrální částí Radotína.

Změní se zázemí pro cestující?

Vyjednali jsme také stavbu nové výpravní budovy. Tu starou, krásnou, historickou od Správy železnic odkoupíme a vybudujeme v ní novou služebnu městské policie. Modernizace trati a nádraží bude podle Správy železnic hotová na konci roku 2022, poté ještě stavbaři dodělají novou výpravní budovu. Radotín získá moderní dopravní zázemí se dvěma bezbariérovými podchody. A od půlky roku 2022 už by vlaky měly jezdit mnohem spolehlivěji než nyní a radotínští obyvatelé opět začnou naplno profitovat z výhod, které zapojení vlaků do systému pražské veřejné dopravy přináší.

Radotín se opravdu mění před očima. Jak se vám daří získávat do vaší městské části tak velké investice?

S mými kolegy na radnici, a především s místostarostou Miroslavem Knotkem, jdeme už dlouhá léta po stejné cestě. Dopředu plánujeme projekty, které zlepší život v Radotíně. Nejenže je nosíme v hlavě, ale rozpracujeme je do takové podoby, abychom ve chvíli, kdy se objeví příslušný dotační titul, úspěšně zažádali o finance na jeho realizaci. V roce 2009 jsme seriál investic odstartovali sportovní halou, i s ní jsme do nynějška investovali do Radotína více než 700 milionů korun. Musím však poděkovat i svým předchůdcům na radnici, kteří nám vytvořili podmínky tím, že od začátku 90. let minulého století úspěšně rozvíjeli nutnou infrastrukturu zahrnující plyn, kanalizaci a další zázemí.

Jak už to bývá, takový rozvoj nepatří mezi ta viditelná vylepšení a lidé ho často nevnímají, pokud se jich přímo netýká. Jaké další novinky z doby svého starostování byste chtěl připomenout?

Dobrovolným hasičům jsme pomohli s investicí ve výši čtyř desítek milionů do jejich nové, moderní stanice. Co také není pro všechny na první pohled patrné, je pro Radotín veledůležitá protipovodňová ochrana. Do té jsme investovali přes 60 milionů korun. Nejvíce je to vidět na nové podobě lokality Šárovo kolo.

Působíte zároveň jako zastupitel hlavního města. Dokážete tím pro Radotín získat ještě i další výhody?

Především je to náročná práce a také zabere hodně času. Pražské zastupitelstvo často zasedá až do ranních hodin. Na podzim schvalovalo investici ve výši 50 milionů korun do nové radotínské lávky přes Berounku. Jsem rád, že se nám podařilo několik let pozastavenou akci znovu rozhýbat a v půlce příštího léta už se po novém přemostění Berounky projdeme. Musím poděkovat také architektu Josefu Pleskotovi, který je autorem lávky. Spolupráce s ním byla skvělá a především rychlá. Naše stará lávka už je léta ve špatném stavu a každý rok si žádala finančně náročnou údržbu a úpravy, abychom ji udrželi funkční.

Co Radotín čeká v příštích letech, chystáte další novinky?

Stojíme na prahu vybudování Centra Radotín. Začne se na začátku roku 2023. Potom už mohu slíbit zdejším obyvatelům větší klid, stavební ruch ustane. O centru se v Radotíně mluví už 60 let, od chvíle, kdy kousek od nádraží přestala fungovat stará cementárna. Na jejím místě vyrostla část panelového sídliště, jehož dokončení zastavila sametová revoluce. Nyní se těšíme na první opravdové centrum naší městské části, které Radotínu chybí.

Příprava se táhla desítky let, jaká byla spolupráce s investorem celé akce?

Vše jsme důkladně připravovali, spolupracovali jsme s řadou architektů. S koncepcí celého území nám mimo jiné pomáhal docent Petr Hlaváček, dnes náměstek primátora, který působil i jako porotce v mnoha urbanistických a architektonických soutěžích. Pod jeho dohledem hlavní město v poslední době připravilo systém kontribucí, které stanovují podmínky pro developery. A náš projekt dávají odborníci zodpovědní za rozvoj Prahy za příklad vyjednávání mezi městskou částí a investorem.

Co nové Centrum Radotín nabídne?

Radotín získá nové byty, po kterých volají místní obyvatelé. Většinu z okolní infrastruktury zaplatí developer. Chybět nebude ani náměstí s obchodní třídou, k tomu všemu architekti připojí zelený pás Radotínského potoka. A třešničkou na dortu bude nová budova úřadu, která jeho pracovníky sestěhuje na jedno místo, aby měli lidé všechny agendy po ruce. Celé Centrum Radotín vyroste kousek od moderního nádraží, pěšky se z něj dojde také ke školám nebo do přírody.

Vaši městskou část si hodně Pražanů spojuje se sportem. Jak se radotínským sportovcům daří?

Myslím, že velmi dobře! Lakrosisté nám dělají dobré jméno i v zahraničí. Před nástupem covidu jezdili na turnaje do zámoří a jednou ročně se u nás koná největší oddílový mezinárodní boxlakrosový turnaj – Memoriál Aleše Hřebeského. V Radotíně se také velmi dobře dělají ostatní sporty, ať už se jedná o fotbal, atletiku, extraligový softbal, nebo badminton, tradici tu má také basketbal, volejbal i řada dalších odvětví. Vedoucí sportovních oddílů si někdy stěžují, že už nemají pro své sporty kde brát děti. Je skvělé, že tu má mládež takové příležitosti.

Mgr. Karel Hanzlík

starosta MČ Praha 16
I.místopředseda ODS Praha 5
zastupitel hl. m. Prahy