Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Lukáš Herold

předseda místního sdružení

Vladan Brenčič

místopředseda místního sdružení

Luboš Jirout

pokladník místního sdružení

Miroslav Šmíd

člen místní rady

Evžen Vacek

člen místní rady