Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jaromír Váňa

předseda místního sdružení

Luboš Havránek

místopředseda místního sdružení

Robin Kordi

místopředseda místního sdružení

Andrea Adámková

členka místní rady

Matyáš Baloun

člen místní rady

Jiří Janák

člen místní rady

Jan Jarolím

člen místní rady

Josef Přáda

člen místní rady

Milan Tichý

člen místní rady