Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslav Peterka

předseda místního sdružení

Ivan Fuksa

místopředseda místního sdružení

Miroslav Peterka

pokladník místního sdružení

Václav Černý

člen místní rady

Jan Hejhal

člen místní rady

Samir Poul

člen místní rady

Lubomír Vrána

člen místní rady