Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Hana Horálková

předsedkyně místního sdružení

Blanka Menzelová

pokladnice místního sdružení

Milan Binovec

člen místní rady

Zdeněk Drábek

člen místní rady

Jiří Šafář

člen místní rady