Ing. Martin Kozáček

místopředseda místního sdružení
zastupitel města
člen oblastní rady