Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jaroslav Martinů

předseda místního sdružení

Martin Kozáček

místopředseda místního sdružení

Drahomíra Báčová

pokladnice místního sdružení

Zdeněk Andrle

člen místní rady

Oldřich Báča

člen místní rady

Rostislav Koumar

člen místní rady

Jiří Toman

člen místní rady