Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Baloun

předseda místního sdružení

Stanislava Duchková

místopředsedkyně místního sdružení

Milan Vyskočil

místopředseda místního sdružení

Martin Hučko

člen místní rady

Lenka Šudáková

členka místní rady