Ing. Miroslav Sládek

Povolání: referent odložených projektů
*1962

Politická příslušnost: BEZPP