ZASTÁVÁME SLUŠNOST V ŽIVOTĚ I POLITICE
24. září 2018

ZASTÁVÁME SLUŠNOST V ŽIVOTĚ I POLITICE

Vážení spoluobčané,

obdržíme-li od Vás dostatek hlasů pro následující volební období tak, abychom mohli alespoň z části  ovlivnit veřejný život ve městě Petřvald, bude v našem prioritním zájmu zlepšit obecnou situaci v Petřvaldě především v tématech, týkajících se bezpečnosti a pohody našich občanů:

  • Realizací nových technických opatření zajistit VĚTŠÍ BEZPEČNOST PŘETÍŽENÉHO PROVOZU NA ULICI OSTRAVSKÁ.
  • Případný ekonomický výtěžek z provozu nových bezpečnostních opatření na ulici Ostravská vhodně investovat do oblasti ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI a OCHRANY MAJETKU MĚSTA A OBČANŮ MĚSTA.
  • Zasadit se o ÚDRŽBU A OBNOVU DOPRAVNÍ a VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY ve městě.
  • Zasadit se o VYBUDOVÁNÍ KLIDOVÉ - ODPOČINKOVÉ ZÓNY ve městě.
  • Naší zásadou však i nadále zůstává NEMĚNIT TO, CO ZDE DOBŘE FUNGUJE A OBČANŮM MĚSTA VYHOVUJE.
  • Přičemž jsme OTEVŘENI a NASLOUCHÁME konstruktivním a přínosným podněům občanů města, o které rádi náš program vhodně obohatíme!

Věříme, že Vás naším volebním programem zaujmeme a přesvědčíme o naší snaze zajistit  lepší podmínky pro bydlení a život v našem malém městě a realizací našeho volebního programu alespoň z části docílíme zlepšení pro Vás a Vaše nejbližší.

Předem Vám děkujeme za Vaši důvěru! NEZÁVISLÍ A ODS KANDIDÁTI PETŘVALD

Štítky:
program ms 2018