Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Radek Lohynský

předseda místního sdružení

Olgerd Pukl

místopředseda místního sdružení

Patrik Opa

pokladník místního sdružení

Miloslav Haboň

člen místní rady

Richard Králík

člen místní rady