Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Šašek

předseda místního sdružení

Vlastimil Hejl

místopředseda místního sdružení

Pavel Hladílek

člen místní rady

Václav Klátil

člen místní rady

Karel Krejča

člen místní rady