Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Sliwka

předseda místního sdružení

Yvona Dluhošová

místopředsedkyně místního sdružení

Martin Sieber

pokladník místního sdružení

Tomáš Pacola

člen místní rady

Martin Walach

člen místní rady