Rozumná společná řešení pro Orlovou……..
25. září 2018

Rozumná společná řešení pro Orlovou……..

Na čem nám záleží:

 • Otevřená komunikace s občany a jejich náležitá informovanost
 • Dostatečný kulturní, sportovní a společenský život pro všechny generace
 • Kvalitní a dostupné veřejné služby  –  školství, zdravotnictví, doprava
 • Úřad, který pomáhá lidem a efektivní místní správa našeho města
 • Městská policie, jejíž prioritou je zajištění bezpečnosti občanů – ne dopravní policie
 • Podpora podnikání a sounáležitost s aktivními občany
 • Možnost obyvatel spolurozhodovat o vybavenosti našeho města včetně schvalovaných rozpočtů
 • Cenová politika v oblasti tepla (plynové kotelny výši ceny nevyřeší) a komunálního odpadu

 

Investice, které chceme podpořit:

 • Koupaliště s rekreační zónou
 • Parkovací místa
 • Rekonstrukce chodníků a cest
 • Městskou sportovní halu
 • Bytovou politiku pro mladé s podporou individuální výstavby
 • Vznik nových možností ubytování pro seniory