Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Major

předseda místního sdružení

Radim Kašpar

místopředseda místního sdružení

Markéta Záleská

místopředsedkyně místního sdružení

Josef Kaštil

pokladník místního sdružení

Renata Pospiechová

pokladnice místního sdružení

Zdeněk Černohouz

člen místní rady

Jan Holpuch

člen místní rady

Jaroslav Krátký

člen místní rady

Eliška Majorová

členka místní rady

Ivo Mareš

člen místní rady

Radim Schubert

člen místní rady