Olomouc hospodaří výborně, rating je pozitivní
5. července 2017

Martin Major: Olomouc hospodaří výborně, rating je pozitivní

(Olomoucké listy ) Dobré příjmy, snížené výdaje, větší disponibilní hotovost jako ekonomický „polš- tář“. To jsou pozitiva, která v hospodaření města Olomouce našli odborníci z agentury Standard and Poors Global Ratings. V závěru potvrdili vloni udělený rating na úrovni „A/A-1“ včetně pozitivního výhledu.

„Už v květnu jsme informovali o tom, že hospodaření města v roce 2016 skončilo výrazným přebytkem. Těší nás, že mezi jinými i tuto skutečnost ocenili profesionálové z ratingové agentury a že pozitivně ohodnotili zvětšení objemu disponibilní hotovosti města,“ uvedl primátor Antonín Staněk. „Hospodaření města za minulý rok skončilo úhrnným přebytkem ve výši cca 270 milionů korun,“ upřesnil první ná- městek primátora Martin Major.

Olomouci se podařilo díky vysokým daňovým příjmům a nízkým investičním výdajům udržet celkovou zadluženost na stabilní úrovni. Díky přebytku se zvětšily hotovostní rezervy, které město bude potřebovat v příštích letech v souvislosti s průběhem programového období EU.

Ve zprávě je rovněž konstatováno, že „celková úroveň řízení města snese srovnání s jinými městy podobné velikosti“.

JUDr. Martin Major, MBA

JUDr. Martin Major, MBA

1. náměstek olomouckého primátora

Více o autorovi