Město začne s modernizací varovného systému sirén
2. března 2018

Martin Major: Město začne s modernizací varovného systému sirén

(Olomoucké listy ) Město začne s modernizací varovného systému sirén Díky dotaci připravuje město modernizaci stávajícího systému varovných sirén. Celkové náklady na pořízení nového moderního systému vyjdou zhruba na 78 milionů korun, 55 milionů ale Olomouc získá z dotace. Současný systém je už zastaralý a náklady na jeho provozování narůstají.

„Stávající síť sirén sice vyhovuje z hlediska varování občanů města, ale sirény jsou již zastaralé, a především srozumitelnost jakéhokoli doplňkového hlášení je velice nízká,“ říká náměstek primátora Martin Major, který má oblast bezpečnosti ve své kompetenci. „Tento nedostatek se projevuje zejména při hlášeních po pohřešovaných osobách, kdy sdělení mnohdy není rozumět,“ doplnil Major. Nynější systém je založen na kombinaci sirén a obecních rozhlasů, přičemž většina sirén pochází z let 1999 až 2006 a obecní rozhlasy ze 70. a 80. let minulého století. Konkrétně je v Olomouci 44 elektronických sirén a v městských částech Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček, Droždín, Holice, Chomoutov, Topolany, Nedvězí, Slavonín a Nemilany jsou obecní rozhlasy. Městské části mimochodem často žádají rozšíření a modernizaci rozhlasů.

Bezpečnost obyvatel města vnímám jako jednu z priorit, ovšem bez kvalitních a srozumitelných informací nebezpečí čelit nelze. Proto jsem pověřil příslušné bezpečnostní orgány města zahájením realizace tohoto projektu. Díky kvalitní práci jsme s jedním z největších podobných projektů, ne-li vůbec největším v České republice, uspěli,“ vysvětlil Martin Major. Díky získané dotaci tak město zahájí v letošním roce práce na nejrozsáhlejší modernizaci systému varování a vyrozumění ve své historii.

Projekt bude trvat čtyři roky, kdy všechny městské části postupně získají místní rozhlas, který podobně jako sirény umí varovat o hrozícím nebezpečí a současně jako klasický rozhlas podat podrobné informace o dalších událostech. Celý systém bude ještě doplněn o nové vodočty, srážkoměry a další prvky, které pomohou při varování obyvatelstva jak před povodňovými situacemi, tak i haváriemi a dalšími přírodními živly. Současně bude rozhlas možné využít pro informování občanů a návštěvníků města o plánovaných akcích nebo dalších užitečných informacích pro obyvatele městských částí.

JUDr. Martin Major, MBA

JUDr. Martin Major, MBA

1. náměstek olomouckého primátora

Více o autorovi